Cure Master

Tijdelijk programma 2014-2016 voor het Sandberg Instituut, ontwikkeld door TAAK en Martijn Engelbregt/ Pavèl van Houten van Circus Engelbregt.

Gezondheid is een belangrijk onderwerp in het leven van mensen en dus ook op het politieke en maatschappelijke toneel. Er staan daarbij grote economische en sociale belangen op het spel. Hoe willen we als samenleving, nu en in de toekomst, omgaan met dit thema op individueel, collectief en internationaal niveau? 

Cure Master is een van de tijdelijke programma’s die het Sandberg Instituut aanbiedt. In het twee jaar durende programma worden de functie en definitie van ziekte en gezondheid in onze maatschappij onderzocht. Met individuele en gezamenlijke projecten werkt een groep autonome onderzoekers toe naar Cure Park; een plek van ontmoeting, uitwisseling en participatie, die een dynamiek en productie van nieuwe ideeën voortbrengt.

In februari 2014 ben ik begonnen als coördinator voor de Cure Master. De Cure Master ging per september 2014 van start met een internationale groep van 15  studenten met diverse achtergronden.

Lees meer op: http://sandberg.nl/cure-master