Over

Zowel professioneel als privé leven krijg ik energie van uitwisseling met  mensen en de wereld om mij heen. Daarom waardeer ik kunst die zich bewust verhoudt tot de maatschappij, het publieke domein en daarbinnen een een plek inneemt: kunst in relatie tot maatschappelijke vraagstukken, via verbeelding onderzoekend, zonder dat het een antwoord hoeft te formuleren op deze vraagstukken.

Ik zet me graag in om dergelijke kunstprojecten mogelijk te maken. Zowel op inhoudelijk als praktisch vlak, voor projecten die plaats willen nemen in de maatschappij. Voor projecten die door middel van verbeelding mensen zowel rationeel als emotioneel willen raken.

Vragen over de rol en het belang van kunst, haar positie in de maatschappij en de veranderingen daarbinnen houden me bezig sinds mijn opleiding Kunstbeleid en Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na ruime praktijkervaring te hebben opgedaan op het gebied van ontwikkeling en organisatie van verschillende culturele initiatieven zoals theater- en filmfestivals of beeldende kunst tentoonstelling heb ik in Frankrijk en Nederland gewerkt bij instellingen die kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen. De combinatie tussen inhoudelijke kennis van het functioneren van kunst in de maatschappij en praktische ervaring in het ontwikkelen en organiseren van projecten zet ik graag in voor nieuwe initiatieven, zowel voor lokale overheden, culturele instellingen als collega ondernemers en kunstenaars.