Diensten

Ontwikkeling en organisatie

Als coördinator van een kunstproject zet me in om ideeën en dromen werkelijkheid te laten worden. Hierin denk ik mee over de ontwikkeling van een project, coördineer en ondersteun in de realisatie en productiefase. Ik bemiddel tussen opdrachtgevers, initiatiefnemers, kunstenaars en andere belanghebbende partijen om zo een project uitvoerbaar te maken en daadwerkelijk te realiseren.

Onderzoek & Reflectie

Naast de organisatie van projecten ben ik gericht op research en onderzoek van de werking van kunstprojecten, en van kunst in het algemeen. Vanuit mijn wetenschappelijk achtergrond reflecteer ik op de praktijk en analyseer deze om onderliggende vraagstukken of knelpunten in een proces bloot te leggen. Zo kan ik bijvoorbeeld na de uitvoering van een project het in de context analyseren en evalueren. Dit kan van belang zijn in het kader van evaluatie van eigen initiatieven door opdrachtgevers of de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Daarnaast…

heb ik ervaring met (beeld)redactiewerk voor publicaties, het schrijven van subsidieaanvragen en sponsoringwerk.